-1

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022-11-29    |   418

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас шүүгч ажилтнуудад шинээр батлагдсан хууль болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шинэчлэн батлагдсан дүрэм, журмыг танилцуулах, сургалт зохион байгуулах ажлыг долоо хоног бүр зохион байгуулж байна.

     

Уг ажлын хүрээнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр шүүгчийн туслах Б.Мөнхжаргал “Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам”, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Оюунтуяа “Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм”, Н.Энхнаран “Иргэн, захиргааны хэргийн баримтын тусгай архивын ажлын заавар”-аар тус тус сургалт зохион байгууллаа.

    

. . .