dornod_tg@shuukh.mn +976 - 70582131

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСАД ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙГ ГАГЦХҮҮ ШҮҮХ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

   ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ


Холбоо барих

Хаяг

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум

Цахим шуудан

dornod_tg@shuukh.mn

Утас

+976 - 70582131