-1

СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

2023-10-30    |   391

Хэнтий аймгийн Чингис хотод 2023 оны 10 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүдэд зүүн бүсийн аймгуудын "ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ СУРГАЛТ" болж байна. Тус сургалтад Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгууд, Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхүүдийн Тамгын газрын нийт 36 захиргааны ажилтан хамрагдаж байна.

​Сургагч багшаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Э.Зоригтбаатар, Мэдээллийн технологийн газрын дарга Э.Амарсанаа, Хэргийн хөдөлгөөн дүн бүртгэл хариуцсан ахлах шинжээч Ц.Баасансүрэн нар ажиллаж байна.

​Энэхүү сургалтаар шүүхэд шинээр нэвтрүүлж буй шүүхийн захиргааны ажилтны цахим сургалтын системийг танилцуулж, системийг ашиглахад анхаарах асуудал болон цаашид сайжруулах шаардлагын талаар мэдээлэл өгч байгаа юм.

Цахим сургалтын системд шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэжлийн сургалтууд байрших бөгөөд, тухайн албан хаагч өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн, ажлын байрандаа суралцах, мэргэших, сургалтын​ үр дүнг хянах боломжтой.

. . .