dornod_tg@shuukh.mn +976 - 70582131

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2022-01-10      191

Тус шүүхийн тамгын газрын мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн, эвлэрүүлэн зуучлал, эрүү, иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Сууц өмчлөгчдийн холбооны дарга, үйлчлэгч, бусад ажилтан нийт 58 хүнд шүүхийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл болон, “Зөрчлийн тухай хуулийн онцлог заалт”, “Шүүхэд мэдүүлэх эрх”, “Эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагааны хүртээмж, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, түгээх” нь сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулж, гарын авлага тараан мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.