-1

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилгоор 2023 оны хагас жилийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээг эмхэтгэн хүргэж байна.

2023-06-28    |   655

. . .