dornod_tg@shuukh.mn +976 - 70582131

ДОРНОД АЙМГИЙН ШҮҮХ НЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРМАА ШИНЭЧЛЭН БАТЛАЛАА

2022-03-29      95

 Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын төсөл боловсруулах, танилцуулах ажлын хэсгээс 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр нийт шүүгч, ажилтнуудад “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын төслийг танилцуулж, санал хүсэлтийг тусган шинэчлэн баталлаа.