Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-09-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс дотооддоо зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа.

Огноо: 2019-10-14  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Tус шүүхийн тамгын газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд "Мэдээлэл технологийн аюулгүй байдал”-ын талаар сургалт зохион б

Огноо: 2019-10-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Тус шүүхийн тамгын газрын Хэвлэл, мэдээлэл олон нийттэй харилцах албанаас “Нээлттэй шүүх” арга хэмжээг 2019.09.27-ны өдөр зохион байгууллаа.

Огноо: 2019-10-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас мэдээллэж байна

Дорнод аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс дотооддоо зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Огноо: 2019-08-05  |  Ангилал: shil06 Дэлгэрэнгүй

Өглөг, авлагын мэдээ

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2019 оны 06 сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ