Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-11-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалт зохион байгуулах тухай

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн шалгалт зохион байгуулах тухай

Огноо: 2019-11-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Залуучуудын зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Залуучуудын зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан олон нийтэд чиглэсэн ажлын хүрээнд Дорнод аймгийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш

Огноо: 2019-11-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам"-ын өөрчлөлтийн талаар шүүгч ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Дорнод аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам"-ын өөрчлөлтийн талаар шүүгч ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Огноо: 2019-11-01  |  Ангилал: shil01 Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2019 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2019 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2019-11-01  |  Ангилал: shil06 Дэлгэрэнгүй

2019 оны 10 дугаар сарын өр, авлагын мэдээ

2019 оны 10 дугаар сарын өр, авлагын мэдээ