Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-09-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын архив, бичиг хэрэг эрхлэгч

Огноо: 2020-09-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл

“Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн оролцогчид шүүхээс оргон зайлах явдлаас урьдчилан сэргийлэх, оргосон тохиолдолд хэрхэн хамтран ажиллах” талаар уулзалт, ярилцлагыг 2020.09.25-ны өдөр Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгууллаа.

Огноо: 2020-09-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЯВЦЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЦАХИМ СИСТЕМ”-ИЙГ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Мэдээллийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсээс 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс орон даяар “Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем” буюу “www.live.shuukh.mn” нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан анхан болон давж

Огноо: 2020-03-04  |  Ангилал: shil01 Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Огноо: 2020-07-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Мэндчилгээ

Мэндчилгээ