Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2021-06-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Дорнод аймгийн Шүүхийн түүхт “90 жил”-ийн ойг угтан хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд тус шүүхийн 2 давхарын дотор засварын ажил хийгдэж дууслаа.

Огноо: 2021-06-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Дорнод аймгийн Шүүхийн түүхт “90 жил”-ийн ойг угтан хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд тус шүүхийн гадна засварын ажил хийгдэж дууслаа

Огноо: 2021-02-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙГ БҮРТГЭЛЭЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 14 дүгээр тогтоол Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 14 дүгээр тогтоолын хавсралт

Огноо: 2020-09-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын архив, бичиг хэрэг эрхлэгч

Огноо: 2020-09-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл

“Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн оролцогчид шүүхээс оргон зайлах явдлаас урьдчилан сэргийлэх, оргосон тохиолдолд хэрхэн хамтран ажиллах” талаар уулзалт, ярилцлагыг 2020.09.25-ны өдөр Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгууллаа.