Та Дорнод аймгийн шүүх ийн Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн  Эрдэнэцэцэг овогтой очир-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.