Та Дорнод аймгийн шүүх ийн Шүүгчийн туслах  Хүрэл-Одон овогтой Байгалмаа-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.