ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Дорнод аймгийн Шүүхийн түүхт “90 жил”-ийн ойг угтан хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд тус шүүхийн 2 давхарын дотор засварын ажил хийгдэж дууслаа. Мөн шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн өрөөг Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газартай хамтран иж бүрэн засварлаж, тохижууллаа.