ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧААР АЖИЛЛАХ ӨРГӨДӨЛ БҮРТГЭХ ТУХАЙ

Дорнод аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх  эвлэрүүлэн зуучлагчийн  сул орон тоонд  Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан шаардлага хангасан, уг ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй иргэн холбогдох материалыг бүрдүүлэн 2020 оны 05 дугаар сарын 29-нээс 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор дараах газарт хүргүүлнэ үү.

1.Улаанбаатар хотод-Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байрны  № 205 тоот өрөө

 Холбоо барих утасны дугаар 70008024, 99900498

             2.Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын байрны № 115  тоот өрөө

 Шүүхийн тамгын газрын даргатай холбогдож мэдээлэл авч болно.

             Холбоо барих утасны дугаар  70584971, 99100555

           

Бүрдүүлэх материал:

            1.Өргөдөл

            2.Төрийн албан хаагчийн анкет

            3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

            4.Их, Дээд сургууль төгссөн дипломын хуулбар

            5.Эвлэрүүлэн зуучлагчийн эрхийн гэрчилгээ /наториатаар баталгаажуулах/  

6.3x4 зураг 3 ширхэг

 

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР