Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас мэдээллэж байна

Тус сургалтын хүрээнд зөрчлийн тухай ойлголт, түүний шийтгэлийн төрөл, хэмжээ түүнчлэн мөн хуулийн тусгай ангид заасан нийтийн ёс суртахуун, хүн амын эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн журам болон тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчихтэй холбоотой онцлог зохицуулалтуудаас танилцуулж, шүүгч, захиргааны ажилтнуудад Зөрчлийн тухай хуулийн талаар тодорхой мэдээллийг хүргэж ажиллалаа.